نرم افزار مالی  | نرم افزار اداري | محصولات نرم افزاري آرا
صفحه اصلي | محصولات | فروش آنتی ویروس

آنتی ویروس

کاربران گرامی قیمتهای زیر مخصوص نسخه های خانگی می باشد.

انفورماتیک آرا انفورماتیک آرا
تعداد رایانه
قیمت اشتراک یکساله(تومان)
خرید پستی
خرید نقدی
1
29.500
خرید پستی
خرید نقدی
2
39.500
خرید پستی
خرید نقدی
3
49.500
خرید پستی
خرید نقدی
4
64.500
خرید پستی
خرید نقدی
5
74.500
خرید پستی
خرید نقدی
تعداد رایانه
قیمت اشتراک یکساله(تومان)
خرید پستی
خرید نقدی
1
39.500
خرید پستی
خرید نقدی
2
49.500
خرید پستی
خرید نقدی
3
64.500
خرید پستی
خرید نقدی
4
74.500
خرید پستی
خرید نقدی
5
84.500
خرید پستی
خرید نقدی

توجه شود که :

در صورت خرید نقدی هزینه پست بر عهده انفورماتیک آرا می باشد.